Autor:
Lauri Kulpsoo

Võimu ja kirjanike suhetest teise maailmasõja järgses Eestis

Eesti ajaloo professor ja akadeemik Tõnu Tannberg räägib Vikerraadio saates "Eesti lugu" võimu ja kirjanike suhetest teise maailmasõja järgses Eestis.

Tõnu Tannberg räägib, et sõjajärgsetele oludele on vähe tähelepanu pööratud, ta toob välja n-ö tuvide ja pistrike võitluse. Pistrikud pidasid oluliseks sõjalise võimekuse tugevdamist ja olid valmis uueks konfliktiks, tuvid lähenesid aga leebemalt. 1946. aastal võttis külm sõda selgemalt ilmet. Seejärel hakkas süvenema ka ideoloogiline surve, mis teiste hulgas mõjutas ka kirjandus-, filmi- ja teatrivaldkonda.

Kuula saatest, mis sai edasi: murdepunktidest kirjanikkonna ja riigivõimu suhetes, 1949. aasta küüditamisest, 1950. aasta märtsipleenumist ning avalikest ja salajastest otsustest, mis kirjanikke ja teisi loomeinimesi stalinlikule teele suunasid.

Saate autor on Piret Kriivan. Saate helirežissöör on Kätlin Maasik.

Tuna

Ilmus ajakirja Tuna suvine number (nr 2/2024)

BJAH

Ilmunud on Baltic Journal of Art History (vol 26)

Canva

Suvist lugemist: raamatud ja väljaanded ajaloolastelt