Autor:
Cover engraving of Voltaire's book on the works of Isaac Newton, Éléments de la philosophie de Newton ("Elements of Newtonian Philosophy") of 1738

Teine mõtteloo sügiskollokvium teemal „Valgustus Eesti mõtteloos“

Sügiskollokviumite eesmärk on tuua kokku mõtteajalooga lähedalt seotud erialade teadlased, et ühiselt ja interdistsiplinaarselt arutada Eesti ja Euroopa mõtteloo keskseid ideeliine ja sõlmküsimusi. Tänavuse kollokviumi siht on uurida valgustuse avaldumisvorme Eesti alal (ja laiemalt Baltimaades) erinevates mõtteloo valdkondades ja tekstižanrites, et liikuda parema tervikpildi suunas valgustusest kui ajastust ja mõtteloolisest fenomenist siinse regiooni kontekstis.

Image
Cover engraving of Voltaire's book on the works of Isaac Newton, Éléments de la philosophie de Newton ("Elements of Newtonian Philosophy") of 1738

Kollokvium toimub vana anatoomikumi ringauditooriumis (Uppsala 10–224). Kõik huvilised on teretulnud!

 

 

Kollokviumi päevakava:

10.00

Avasõnad
Pärtel Piirimäe, mõtteloo professor, Tartu Ülikool

 

I Valgustusfilosoofia esimesed mõjud

 

10.15

Gabriel Sjöberg, filosofeerimise vabadus ja varavalgustus
Meelis Friedenthal, mõtteloo kaasprofessor, Tartu Ülikool

11.00

Montesquieu „Seaduste vaimust“, Katariina II juhendkiri ning Liivi- ja Eestimaa saadikute juhised Seaduslikule komisjonile
Mati Laur, uusaja professor, Tartu Ülikool

11.45

Kohvipaus

 

II Valgustus ja pärisorjus

 

12.00

Vabadus teoorias ja praktikas: valgustuslik moraalifilosoofia Peterburi Vaba Majandusühingu võistlustöödes
Pärtel Piirimäe, mõtteloo professor, Tartu Ülikool

12.45

„Uue ajastu“ argument pärisorjuse kaotamise diskursuses
Marten Seppel, varauusaja kaasprofessor, Tartu Ülikool

13.30

Lõunasöök

 

III Valgustusteoloogia

 

14.30

Religiooniteemalised panused ajalehe „Rigische Anzeigen“ õpetatud lisasse selle ilmumisaja jooksul (1761–1767)
Tiina-Erika Friedenthal, maailmakirjanduse teadur, Tartu Ülikool

15.15

Valgustusteoloogilised kirikulauluraamatud Eesti- ja Liivimaal
Aira Võsa, teoloogiadoktor

16.00

Kohvipaus

 

IV Valgustuse suurkujud

 

16.15

Linnakodaniku eetika Liivimaa valgustuses: Herder ja Johann Christoph Berens 
Eva Piirimäe, poliitikateooria kaasprofessor, Tartu Ülikool

17.00

Garlieb Merkel mõjukatest geeniustest „õigluse sajandil“ Balti provintsides
Kadi Kähär-Peterson, doktorant ja üldajaloo nooremteadur, Tartu Ülikool

17.45-18.30

Valgustuse kriis Kanti filosoofia retseptsioonis Jäsche ja Morgensterni näitel
Eduard Parhomenko, mõtteloo lektor, Tartu Ülikool

 

 

 

Tõnu Tannbergi raamat

Ilmus kogumik „Ajalugu ei ole kunagi liiga palju"

New Haven

Konverentsimaraton New Havenist Tartuni

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid