Autor:
Kujundus, mis põhineb järgmisel allikal: Juhan Tuldava, rindportree, oktoober 1977, ÜAM F 107:18 F, Tartu Ülikooli muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/3762525

Luurealane konverents 12. aprillil „Vanimast veel vanem amet"

12. aprillil algusega kell 13.00 toimub Tartus Lossi 3 õppehoone fuajees konverents „Vanimast veel vanem amet“, kus võetakse vaatluse alla spionaaž, luure ja reeturlus. 

Nimetatud teemasid käsitletakse lähiajaloolises perspektiivis, jõudes välja tänapäeval aktuaalsete tendentside, probleemide ning propagandalahinguteni. Konverents on ajendatud Venemaa agressioonisõjast Ukrainas ning ühest Eesti lähiajaloo kuulsaimast luurajast Juhan Tuldavast, kelle sünnist täitus eelmisel aastal 100 ning surmast möödub selle aasta märtsis 20 aastat.

Einar Sandeni romaani pealkirja järgi tuntakse Tuldavat mitme näo ja nimega mehena: Arthur Hamann, Juhan Tuldava, Hanns Quecke jne. Tema elutee oli täis erinevaid „ilmumisi“. 1964. aastal ilmus ta pärast KGB poolt kodumaale tagasikutsumist Tartu Riikliku Ülikooli võõrkeelte kateedrisse, olles määratud kõrgemalt poolt õppejõuks. Juba aasta hiljem atesteeriti ta teaduste kandidaadiks – aluseks viis aastat varem Stockholmi Ülikoolis kaitstud litsensiaaditöö. 1970. aastal määrati ta juhtima saksa filoloogia kateedrit, 1985. aastal anti talle professori kutse. Mõlemat ametit pidas ta kuni 1992. aastal pensionile minekuni.

Tuldava suri juba paarkümmend aastat tagasi, ent salajane infokogumine ei ole maailmast kuhugi kadunud. Pigem on põhjust arvata, et seoses Venemaa sõjalise kallaletungiga Ukrainale ja käimasoleva sõjaga on spionaaž hoopis olulisemaks muutunud. 

Konverentsil astuvad ettekannetega üles Ivo Juurvee (Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus), Erkki Koort (Sisekaitseakadeemia), Peeter Kaasik (Sõjamuuseum, Eesti Mälu Instituut), Janika Kronberg (Karl Ristikivi Selts) ning David Ilmar Beecher ja Olev Liivik (mõlemad Tartu Ülikool).

Üritust korraldavad Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituudi germanistika osakond, ajaloo ja arheoloogia instituudi arhiivinduse osakond ning õigusteaduskond.

13.00–13.15 tervitussõnad ja sissejuhatus: Reet Bender ja Olev Liivik

13.15–15.00 ettekanded

  • Ivo Juurvee Pagulased ja eestlased külma sõja luure kontekstis
  • David Ilmar Lepasaar Beecher Juhan Tuldava kui rahvusvaheline mees
  • Janika Kronberg Einar Sanden Juhan Tuldava biograafina

Modereerib Aigi Rahi-Tamm.

15.00–15.30 kohvipaus

15.30–17.15 ettekanded

  • Peeter Kaasik Spioonimaaniast ja libaluurajatest
  • Olev Liivik Erakorraline rühm. Kas ühe emigrandi Nõukogude Eesti vastu suunatud infooperatsioon, õõnestustegevus või hoopis väljapressimine?
  • Erkki Koort Kus on luure kodu?

Modereerib Marju Luts-Sootak.

17.15 lõpuarutelu
 

 

 

 

Image
Konverents ""Vanimast veel vanem amet"
Tõnu Tannbergi raamat

Ilmus kogumik „Ajalugu ei ole kunagi liiga palju"

New Haven

Konverentsimaraton New Havenist Tartuni

TÜ Ajalooringi fotokogu

TÜ Ajalooring reisis Riiga