Ajalookonverents "Omal maal, omal moel: uusi arusaamu keskaja algusest Eestis"

 

27. novembril toimus ajalookonverents "Omal maal, omal moel: uusi arusaamu keskaja algusest Eestis"


Konverentsil astusid üles Tartu ja Tallinna ülikoolide tunnustatud ajaloolased ja arheoloogid, kelle aastatepikkuse töö tulemusel avaneb meie maa ja rahva lugu sootuks uuel moel, kui seni kinnistunud ettekujutustes. Senine ajalookirjutus ketrab meie argiteadvuses kulunud narratiivi eestlastest kui orjarahvast. Kuid kas see on tõde? Kuidas eristada müüti ja autentseid minevikusündmuseid? Mil moel meie esivanemad tegelikult elasid ja teiste rahvaste lävisid? Kui jälgida avalikkuseski lahti rullunud kaasahaaravaid debatte, pole liialdus öelda, et oleme jõudnud oma rahvusliku identiteedi mõtestamisel täiesti uude ajajärku.


Konverentsi ajakava:


11:00-11:10 – Sissejuhatus
11:10-11:40 – Anti Selart: "Eesti ja Vene 12. sajandil."
11:40-12:10 – Heiki Valk: "Eestlaste linnused – muinasajast keskaega."
12:10-12:30 – Kohvipaus
12:30-13:00 – Mihkel Mäesalu: "Ristiusu vastuvõtmise kokkulepped 13. sajandil."
13:00-13:30 – Kersti Markus: "Miks ehitati Eesti esimene katedraal Lihulasse?"
13:30-14:00 – Kristjan Oad: "Kas pärisorjuse aegsed Eestimaa mõisnikud pidasid end... eestlasteks? 13. sajandi sündmuste pildist uusaegsetes kroonikates."
14:00-14:45 – Lõunasöök
14:45-15:15 – Priit Raudkivi: "Kui vaarao oli uputatud... Mõni mõte liivimaalaste identiteedist."
15:15-15:45 – Kristjan Kaljusaar: "Värske pilguga 13. sajandi läänidest ja vasallidest."
15:45-16:15 – Marika Mägi: "Mis jäi Läti Henrikul mainimata? Postkoloniaalne lähenemisviis Eesti 13. sajandi uurimisele."
16:15-16:30 – Kohvipaus
16:30 – 17:30 – Ümarlaud küsimustega