Autor:
EArL fotokogu

Eesti Arheoloogide Liidu esimene ringreis viis Hiiumaale

21.–23. aprillil toimus Eesti Arheoloogide Liidu (EArL) esimene ringreis. Kolmel päikselisel päeval tutvuti lähemalt Hiiumaa arheoloogia- ja kultuuripärandiga. Reisist võtsid osa nii üliõpilastest liikmed kui tavaliikmed ja nii oli võimalik omavahel tutvuda ka eri põlvkondade arheoloogidel.

Kuigi turismihooaeg on Hiiumaal alles algamas, võimaldasid hea ilm ja vastutulelikud hiidlased kolme päeva jooksul külastada kokku pea 30 muistist, pärandkultuuriobjekti, muuseumit või ehitusmälestist Kõpu, Reigi ja Tahkuna kandis, kuid tähelepanuta ei jäänud ka Suuremõisa, Käina ega Kassari. Vanimatest objektidest sai pikemalt vaadeldud kiviaegseid asulakohti, põllukivihunnikuid ja muistseid kalmeid Kõpu poolsaarel, kõige uuemateks vaatamisväärsusteks olid aga elamuskeskus Tuuletorn ning Kassari mõisa valitsejamaja uus näitus „Elu saarel. Tuli, vesi, õhk, maa“. Muidugi nauditi ka vaateid saarele ja merele tuletornide tippudest.

Külastatud paikade lai varieeruvus nii periooditi kui säilivusastmeti – vaevu maapinnal jälgitavatest mälestistest ja ahervaremetest taastatud ja renoveeritud või täiesti moodsate lahendusteni – on heaks meenutuseks, kuidas võib ja saab meie ühist ajalugu vaadelda ja näidata. Reisil jõuti järeldusele, et vaja on luua võimalus väiksemate arheoloogiaprojektide toetamiseks, mis on eri põhjustel pooleli jäänud – näiteks Käina kirikaiast aegade jooksul Tartusse Jakobi tn kogutud inimluude analüüsimiseks ja tagasimatmiseks. Samuti nenditi, et taoliste reisidega on võimalik juhtida arheoloogide kogukonna tähelepanu uurimata või väga vähe uuritud muististele ja ehitismälestistele meie maakondades.

Nii nagu iga aasta liigub mööda Eestit ringi Arheoloogilised välitööd Eestis näitus, mida sellest aastast koordineerib ka Eesti Arheoloogide Liit, on liidul plaan kevadine pikem ringreis muuta iga-aastaseks traditsiooniks, kusjuures sügiseti on plaanis hakata korraldama ühepäevaseid linnareise, et ka linnaarheoloogia ei jääks tähelepanuta.

Eesti Arheoloogide Liit loodi 3. juunil 2022. EArL on sõltumatu ja vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab arheolooge, üliõpilasi ja arheoloogiaga seotud erialade esindajaid. Eesti Arheoloogide Liidul on tänase seisuga 67 liiget.

Reisi toetas MTÜ Wikimedia Eesti.

Monika Reppo

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistavad kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos