Autor:
Tartu Ülikool

HUMA sügiskooli vestlusõhtul esineb Tõnu Õnnepalu

8. humanitaarteaduste magistrikooli (HUMA) sügiskool toimub 16.–17. novembril 2023 Tartu Ülikooli raamatukogus. 16. novembril kell 19.00–20.30 toimub samas ka HUMA sügiskooli vestlusõhtu, mille külalisesineja on sel aastal kirjanik, luuletaja ja tõlkija Tõnu Õnnepalu. Vestlust modereeritakse ja see toimub vabas vormis.

Sügiskooli eesmärgiks on anda humanitaarvaldkonna magistrantidele võimalus pidada populaarteaduslik ettekanne oma magistritöö teemal ja saada tagasisidet eri erialade õppejõududelt ning üliõpilastelt. Oskus oma eriala populariseerida on tänases akadeemilises maailmas väga oluline. Sügiskooli ettekannet ette valmistades tuleks mõelda sellele, kuidas selgitada oma uurimisprobleemi ja erialast lähenemist teise eriala inimestele ning miks antud uurimistöö on ühiskonnale oluline.

Üritus pakub magistrantidele harukordset võimalust harjutada oma magistritöö kaitsmist, niisamuti bakatudengitele võimalust tutvuda, millega tegeletakse magistriõppes ning kogu ülikooliperele võimalust saada infot, mida ja kuidas uurivad TÜ humanitaarvaldkonna magistrandid. Bakalaureusetudengitele pakub üritus kindlasti ka head inspiratsiooni tulevase magistritöö teema leidmiseks! 

Üritus toimub nii eesti kui inglise keeles.

Jälgi ürituse eelinfot ka Facebookis ja tutvu sügiskooli kodulehega.

NSVL kirjamark, 1954: 300 aastat  Ukraina taasühinemisest Venemaga, 1654–1954. (Vikipeedia)

Olaf Mertelsmann peab ettekande nõukogude rahvuspoliitikast Ukraina NSV-s

Andres Tennus

Lauri Kann kaitseb doktoritööd „Inimohvritega revolutsioonisündmused Eesti linnades 1905. aastal“

Tallinna Linnaarhiiv

Väljasõit Tallinna Linnaarhiivi