Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas lõppes kaks ja pool aastat kestnud praktika arendamise projekt

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas lõppes 30. juunil projekt, mille eesmärgiks oli ühtlustada ja tõsta praktika kvaliteeti kogu valdkonnas. Projektiga olid seotud kõik valdkonna allüksused ning selle raames toimus koolitusi, kutsuti praktikuid osalema õppetöös ja katsetati uusi praktikavorme.

Projekti oluliseks tegevuseks oli koolituste korraldamine nii ülikooli- kui asutustepoolsetele juhendajatele ning praktikate koordineerijatele. Kokku toimus 17 koolitust, mille raames tutvustati praktika dokumentatsiooni, õppekavu ja õpiväljundeid, jagati erinevaid kogemusi ning planeeriti edasisi tegevusi. Väärtuslikud olid nii sisekoolitused, mille raames toimusid arutelud õppekavaarenduse ja tulevikuplaanide üle kui ka väljaspoole suunatud koolitused, kus kuulsime asutuste ootusi ja ka praktikatel osalenud tudengite kogemusi.

Projekti raames korrastati ja täiendati praktikabaaside võrgustikku, kust valdkonna tudeng võiks endale meelepärase praktika leida. Valik kujunes mitmekülgseks ja laialdaseks ning asub valdkonna kodulehel. Praktikavõrgu laiendamise tegevuse raames valis ka kaks uuringut, millest Rakendusliku Antropoloogia Keskuse läbiviidud uuring keskendus praktikale muuseumis ning filosoofia osakonna uuring uuris vilistlaste tagasisidet praktika korraldusele ja nende edasisi karjäärivõimalusi. Praktikavõrgustiku laiendamise eesmärgil käidi lähemalt tutvumas välismaa praktikavõimalustega.

Kahe ja poole aasta jooksul katsetati kaheksat uut praktikavormi. Uuendusena viidi mitmesse praktikaainesse sisse näiteks grupipraktika või projektipõhine praktika, mitmeks praktikaprojektiks kutsuti kokku tudengid erinevatest ülikoolidest ning mitmel juhul arendati senisest praktikumist välja elulähedane praktikakogemus. Näiteks praktikast raamatukogus saab lugeda Klassikute teadusblogist ja muuseumi projektipõhise praktika mõningaid tulemusi näeb hetkel veel Tartu Ülikooli muuseumi liftivõrel.

Loengutesse ja seminaridesse kutsuti esinema 36 praktikut. Mõnel juhul viis praktik läbi terve kursuse, enamasti aga täitis ühe pikema või kaks lühemat seminari.

Projekti olulisemateks tegevusi läbivateks tulemusteks on praktikaga tegelevate inimeste ühendamine ja pidev arutelu praktika erinevate aspektide üle, võimalus katsetada uusi elamuslikke ja kasulikke praktikavorme ning uute partnerite leidmine.

Projekti Praktika kvaliteedi ühtlustamine ja tõstmine Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas (nr 2014-2020.1.05.18-0374) toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond.


Lisainfo: Janet Laidla, Eesti ajaloo lektor, ajaloo ja arheoloogia instituut, janet.laidla [ät] ut.ee

Lisett Heero

Arheoloogia kevadpäevade teemadevalik on põnev ja mitmekülgne

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos