Autor:
Canva

Konverentsimaraton New Havenist Tartuni

Juunis toimus ajaliselt lähestikku, aga geograafiliselt üksteisest üsna kaugel kaks konverentsi, millest võtsid osad mitmed meie instituudi töötajad.

Image
Arhiivinduse osakond oli konverentsil hästi esindatud

13.–16. juunil toimus New Havenis Yale’i ülikoolis AABSi 29. iga kahe aasta tagant toimuv konverents „The Baltic Way: Unity and Giving Aid“. Arhiivinduse professor Aigi Rahi-Tamm ning doktorant Ott Koor esitasid koos ettekande: „“Are they developing useful policy for us?”: testing trust between exile Estonians and the Estonian SSR in the 1960s“ ning samas paneelis esines ka doktorant Elmar Gams, kes pidas ettekande: „The release of deportees from the Baltics in 1953 – late 1980s as a way to understand the post-Stalin USSR“. Uusima aja kaasprofessor Kaarel Piirimäe juhtis mitut paneeli ning pidas ise ettekande „Legal Restorationism and the Estonian Diplomacy of Survival, 1980-1994“. Piirimäe kuulub ka AABSi juhatusse. Väliseesti külalisprofessor Mart Kuldkepp juhatas samuti mitut paneeli ning esines ise teemal „The United Baltic Duchy, Estonia, and Popular Sovereignty“. Arhiivinduse kaasprofessor Olev Liivik tutvustas Eesti Mälu Instituudi Eesti sõjapõgenike andmebaasi ettekandes „Reconsidering the Great Escape from Estonia in 1944“. Eesti ajaloo lektor Janet Laidla rääkis Eesti naiste ning naisorganisatsioonide suhtlusest rahvusvaheliste naisorganisatsioonidega („Women’s Associations and International Relations during the Interwar period in Estonia“).

20. ja 21. juunil toimus 8. Tartu Ida-Euroopa ja Euraasia uuringute konverents pealkirjaga „Area Studies in Crisis? In Search of New Approaches in East European and Eurasian Studies“. Ameerika Ühendriikidest olid turvaliselt tagasi jõudnud ja ajavahega peaaegu kohanenud väliseesti külalisprofessor Mart Kuldkepp ning uusima aja kaasprofessor Kaarel Piirimäe, kes arutlesid neljapäeva kommikusel ümarlaual rahvusvahelise, hargmaise ja globaalse Eesti ajaloo üle. Kaarel Piirimäe esines ka ettekandega „Assamalla: Legal Restorationism, Existential Politics, and the Estonian Diplomacy of Survival, 1980-1994“. Eesti ajaloo lektor Janet Laidla ja Tallinna ülikooli doktorant Lembi Anepaio rääkisid koos teemal: „Separate Spheres within Spheres? Estonian and Baltic-German Women’s Views on Emancipation before 1917“. Konverentsil osalesid ka instituudi doktorandid Silver Loit (paneeli juhina ja ettekandega Learning Belarusian History under Growing Russification. Is there still some space for national identity?), Kadi Kähär-Peterson (ümarlaual) ja Mann Loper (ettekandega „Competition in History Schoolbooks Market During the 1930s“).

Image
Janet Laidla

Mõlemad konverentsid olid sisutihedad ning võimaldasid lähemalt tutvuda nii rahvusvaheliste kui ka oma kolleegide uurimistööga.

 

Tõnu Tannbergi raamat

Ilmus kogumik „Ajalugu ei ole kunagi liiga palju"

TÜ Ajalooringi fotokogu

TÜ Ajalooring reisis Riiga

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid