Autor:
NSVL kirjamark, 1954: 300 aastat Ukraina taasühinemisest Venemaga, 1654–1954. (Vikipeedia)

Olaf Mertelsmann peab ettekande nõukogude rahvuspoliitikast Ukraina NSV-s

14. detsembril kell 16.15 peab Ida-Euroopa ajaloo professor Olaf Mertelsmann Jakobi 2 ruumis 114 rahvusvahelise ajaloo seminarisarja raames ettekande „Nõukogude rahvuspoliitika Ukraina NSV-s“.  

Nõukogude rahvuspoliitika kujunes välja Venemaa kodusõja ajal ja järel. Sellele pani aluse Stalin, tollal rahvusasjade rahvakomissar. Stalin ise on sel teemal kirjutanud mitu artiklit, tuntuim neist on „Venemaa sotsiaaldemokraatia ja rahvusküsimus“ (1913). Tema järgi peaksid rahvad sotsialismini jõudmiseks läbima rahvusliku arengu, mis nägi ette emakeelset õpet haridussüsteemis, oma kõrgkultuuri, rahvakultuuri, esindust valitsemis- ja parteiorganites (korenizatsija – juurdumine) jne. Stalini moto oli „Vormilt rahvuslik, sisult sotsialistlik“.

Professor Olaf Mertlesmann räägib ettekandes, kuidas Stalini rahvuspoliitika Ukrainas teostus. Eeskätt keskendub ta kolmele põhipunktile. Esiteks muudeti pidevalt rahvuspoliitika üldisi põhimõtteid. Teiseks on oluline silmas pidada Ukraina positsiooni Nõukogude Liidus tervikuna. Kolmandaks võis ukrainiseerimine ja venestamine esineda samal ajal. Arengu paradoksaalsust ilmestab nii see, et ukraina rahvuslik ärkamine langes suuresti sotsialismi ajale, kui ka see, et sotsialismi lõpus oli vene keel kõige tähtsam argipäeva keel, kuigi umbes kolm neljandikku rahvastikust olid etnilised ukrainlased.

Liitu ka Olaf Mertelsmanni ettekande Facebooki üritusega.

Otseülekannet saab jälgida Teamsi vahendusel.

Sarja järgmine üritus:

  • 15. veebruaril kell 16.15 (Jakobi 2) Tiit Matsulevitš „Tee sõjani“
Image
NSVL kirjamark, 1954: 300 aastat Ukraina taasühinemisest Venemaga, 1654–1954. (Vikipeedia)

New Haven

Konverentsimaraton New Havenist Tartuni

TÜ Ajalooringi fotokogu

TÜ Ajalooring reisis Riiga

Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid