Autor:
Tartu Ülikool

Uus mikrokraadiprogramm „Muuseumid ja tulevikupärand“

Tartu Ülikool ootab 2022. aasta sügisest huvilisi mikrokraadiprogrammile „Muuseumid ja tulevikupärand“.

Programmi eesmärk on analüüsida ja uurida, millised on muuseumide vajadused ja olemus ning kuidas vastata 21. sajandi ühiskonna väljakutsetele. Programm koosneb kolmest ainest: „Museoloogia“ (6 EAP), „Kureerimise alused“ (3 EAP) ja „Mäluasutused andmestunud ühiskonnas“ (6 EAP). Sügissemestril loetav „Museoloogia“ annab sissejuhatavad teoreetilised teadmised muuseumimaastiku kohta ja samal semestril toimuv „Kureerimise alused“ õpetab näituste kureerimiseks vajalikke praktilisi oskuseid. Loengute, seminaride ja praktikumide käigus läbitakse teemad: muuseumite ajalugu, tänapäev ja tulevik, kogud (nende kirjeldamine ja säilitamine), muuseumid ühiskonnas ja vahendamine muuseumis. Õppetöö käigus külastatakse erinevaid Tartu muuseume ning kursuse lõpuks valmib grupitöö projekt.

Kevadine kursus „Mäluasutused andmestunud ühiskonnas“ annab ülevaate kogude moodustamisest ja dokumenteerimisest erinevates muuseumides ja arhiivis. Selleks käsitletakse kogude moodustamise ja kirjeldamise teoreetilisi aluseid ja praktilisi meetodeid. Kursus tutvustab esmajoones Eesti ajaloo ainelisi andmebaase ning annab praktilisi oskusi nende kasutamiseks.

Kokkuvõttes annab mikrokraad teoreetilised ja praktilised vahendid analüüsimaks muuseumide vajadusi ning hindamaks kriitiliselt 21. sajandi muuseumitöö väljakutseid.  Õppija saab ülevaate kaasaegseid mäluasutusi puudutavatest teooriatest ja meetoditest.

Mikrokraadiprogramm on suunatud eelkõige mäluasutuste ja kultuurivaldkonna töötajatele, kes saavad arendada professionaalseid oskuseid muuseumispetsiifilistes valdkondades (kogud, andmebaasid, näitused, haridus).

Sügissemestril toimub õppetöö Tartus reedesel päeval septembri keskpaigast detsembri keskpaigani. „Kureerimise alused“ toimub üle nädala, „Museoloogia“ igal nädalal arvestusega, et vajadusel saab neid kohtumisi, mis toimuvad ainult museoloogia aine raames, asendada kodutööga. Kevadsemestri kursus on kavandatud toimuma sarnase kava järgi veebruari keskpaigast mai lõpuni.

Meie oma tudengid saavad loomulikult kõiki neid aineid võtta tunniplaani järgi. Kui tunniplaanis on ruumi, siis soovitamegi võtta "Kureerimise alused" ja "Museoloogia" komplektina.

Registreerimine ja muu info: https://ut.ee/et/mikrokraadid (registreerimise tähtaeg mikrokraadiprogrammile "Muuseumid ja tulevikupärand": 21.08.2022)

Lühiülevaate mikrokraadiprogrammist leiab siit.

 

Tekst: Janet Laidla, programmijuht, Eesti ajaloo lektor

Üliõpilased Jakobi 2 õppehoone auditooriumis

Sügisesed vabaained humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Ajaloo ja arheoloogia instituudi vabaained 2024/2025 sügisel

Ajaloo ja arheoloogia instituudi vabaained 2023/2024 sügisel
Valdkonna lõpuaktused

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna lõpuaktused