Autor:
Eesti Juured

Veebileht „Eesti juured" keskendub tuumküsimustele, kes me oleme ja kust me tuleme

Tänapäeval sünnib uus teadmine harva vaid ühe teadlase kabineti vaikuses. Uute teadmiste loomiseks on vaja mitmete valdkondade koostööd ja sünergiat. Kaasates mineviku uurimisse geneetika, keeleteaduse, arheoloogia, folkloristika, etnoloogia, geoloogia ja geograafia saab pilt minevikust oluliselt mitmekesisem. 
 
Arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidususuuringute kolleegiumi eestvedamisel on viimased kolm aastat pandud kokku veebilehte eestijuured.ee, mis lühikeste, ent sisukate tekstidega ning pikemat süvenemist võimaldavate linkidena keskendub humanitaarteaduste tuumküsimustele – kes me oleme ja kust me tuleme.  

Esimest korda on avalikkusele kättesaadav 21. sajandi käsitlus Eesti rahva etnilisest ajaloost alates holotseeni algusest kuni tänapäevani. Kokku 50 teadlase sulest on avaldatud kõige uuematel teadustulemustel põhinevad lood Eesti alale saabunud küttide-korilaste kultuurilisest, keelelisest ja geneetilisest kujunemisteest 21. sajandi digirahvaks. Sealjuures on lugejal võimalus tutvuda sisutekstide juurde lingitud teadustekstidega. Seesugune, valdkondade piirimail kohtuv teadus lubas teha senisest täpsemaid ja mitmekülgsemaid järeldusi ja üldistusi, et mõista Eesti rahva kujunemist mõjutanud ning mõjutavaid protsesse.  

Veebileht eestijuured.ee valmis 2022 aasta detsembris lõppenud Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatud projekti „Eesti rahva etniline ajalugu uute teadustulemuste valduses“ raames ning selle täiendamine jätkub veel ka 2023. aastal projekti „Eesti juured: dünaamilistest andmetest inimkeskse ajalooni“. Praegu eestikeelsena kättesaadav veebileht saab sel aastal kättesaadavaks ka inglise ja vene keeles.  

Veebileht annab hea kronoloogilise ülevaate Eesti juurte kujunemist mõjutanud keelelistest, kultuurilistest ja geneetilistest protsessidest ning näitlikustab, kuidas mitmete valdkondade teadustulemused panustavad ajaloo uurimisse. Ehkki koolipäevad on jaotatud eri tundide vahel, siis tänane uus teadmine sünnib nende valdkondade kokkupuute kohas.  

Tutvu veebilehega eestijuured.ee ja loe projektist lähemalt ETIS-est

Lisateave: Mari Tõrv, arheoloogia kaasprofessor ning analüütilise ja füüsikalise keemia teadur, mari.torv@ut.ee  
 

 

Paris

Paris Pin-Yu Chen räägib globaalsest lähenemisest rassile ja eugeenikale sõdadevahelises Eestis

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale