Autor:
Tõnis Tatar

Ajakiri, mis toob maailma lähemale 

Rahvusvaheline kunstiteaduslik ajakiri Baltic Journal of Art History on ilmunud alates 2009. aastast ning mõtteliselt jätkab Tartu Ülikooli kunstipublikatsioonide traditsiooni, millele panid 1930.–1940. aastatel aluse prof Sten Karling ja prof Armin Tuulse. 

Ajakiri sündis soovist tutvustada Eesti ja Balti kunstiajaloo küsimusi rahvusvahelisemale lugejaskonnale, kuid aastate jooksul on teemadering kasvanud järjest laiahaardelisemaks ning globaalsemaks, mille on tinginud ajakirja populaarsuse kasv nii Euroopas kui ka kaugemal. Ajakirja põhikeelteks on inglise ja saksa, itaalia ja prantsuse keel, mis samuti on taganud väljaande rahvusvahelise leviku ja retseptsiooni. 

2022. aasta septembris on trükikojas töös ajakirja 23. number, mis teatavas mõttes võtab vägagi hästi kokku viimastel aastatel toimunud nihked suurema kultuuriareaali suunas. Veel enamgi, ajakiri, mis oma taotlustelt on sügavalt apoliitiline ja tegeleb kunstiteoreetiliste küsimustega, peegeldab ometigi oma kaasaega. Nii algab viimase numbri autorite ring Tallinnast ja lõpeb Teheranis, nende vahele mahuvad Ukraina kunstiteadlaste uurimused religioonikunstist ja kirikuarhitektuurist. Esmajoones kõnelevad need lood naaberkultuuride kohtumistest ning sümbioosist. Täna Euroopas toimuvate turbulentsete sündmuste taustal tuletavad need aga meelde olulist teadmist – parimatel juhtudel ei ole erinevate kultuuritraditsioonide, religioonide ja uskumuste kohtumise tulemuseks hävitav vastuseis, vaid mitmekesine ja rikkalik kultuuripärand, mis kajastub arhitektuuris ja kunstiteostes. Ajakirja jätkuv soov on väärtustada ja tutvustada Euroopa kunstilugu Eesti lugejatele ja vastupidi – viia meie kultuuripärlid maailma. 

Tutvu ajakirjaga: https://ojs.utlib.ee/index.php/bjah 

Illustreeritud paberväljaanded on saadaval nii kunstiajaloo osakonnas kui Tartu Ülikooli kirjastuses. 

Lisainfo: 

Kadri Asmer, peatoimetaja 

kadri.asmer@ut.ee 

Sofi Oksaneni foto: Toni Härkonen, plakat: Triinu Rosenberg

Vestlusõhtu tunnustatud kirjaniku Sofi Oksaneniga

Naised

Tartus luuakse Läänemere maade naisajaloo võrgustik

Poseidoni tempel Sounionis

Vanaaeglased korraldasid Ateenas antiigiteemalise doktorikooli