Autor:
Andres Tennus

Ajaloo ja arheoloogia instituudi juhatajana jätkab Valter Lang

Ajaloo ja arheoloogia instituudi 6. detsembri nõukogu koosolekul valiti instituudi juhatajaks taaskord arheoloogia professor Valter Lang. Uus ametiaeg algab 1. jaanuarist 2023.

Valter Lang on alates 1999. aastast töötanud Tartu Ülikoolis korralise professorina. Arheoloogilistest perioodidest on ta kõige rohkem tegelenud pronksiaja ja eelrooma rauaajaga, kokku u 200 teadustöö temaatika on ulatunud neoliitikumist keskajani. Viimastel aastatel on ta pühendunud etnilise ajaloo uurimisele. 2010. aastal valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks ning 2017. aastal Soome Teaduste Akadeemia välisliikmeks, peale selle kuulub ta mitmesse teadusseltsi Eestis, Leedus ja Soomes.

Valter Lang valiti instituudi juhatajaks kolmandat korda. Esimest korda oli ta instituudi juhataja 2001–2003, 2006–2012 oli ta filosoofiateaduskonna dekaan ning teist korda asus ta instituudi juhatajana tööle 2019. aasta lõpus.

 Fotol TÜ teadusteo auhinna saajad (vasakult paremale): Karl Pajusalu, Kristiina Tambets, Valter Lang, Sandra Sammler ja Mari Tõrv. Pildilt puudub Silvia-Kristiin Kask. Foto: Andes Tennus

Veebileht "Eesti juured" sai Tartu Ülikooli teadusteo auhinna

Foto on illustratiivne

Ülevaade ajaloo ja arheoloogia doktorantide konverentsist

Tallinna Linnaarhiiv

Väljasõit Tallinna Linnaarhiivi