Autor:
Tõnu Tannberg

Eesti ajaloo ja arhiivinduse tudengid külastasid Tallinna mäluasutusi

Eesti ajaloo ja arhiivinduse osakondade tudengid külastasid professor Tõnu Tannbergi eestvedamisel 30. märtsi õppekäigu raames Eesti  sõjamuuseum – Kindral Laidoneri muuseumi, Tallinna linnaarhiivi ja Eesti Mälu instituuti. Õppekäigu eesmärgiks oli tutvuda nimetatud  mäluasutuste teadus- ja näitustealase tegevuse ning kogudega.

Eesti sõjamuuseumi tegevussuundi, teadus- ja publitseerimistegevust tutvustasid muuseumi direktor Hellar Lill, teadusdirektor Toomas Hiio ja vanemteadur Mari-Leen Tammela. Põhjaliku ülevaate muuseumi ekspositsioonist tegi meie oma üliõpilane Ranno Sõnum ja Toomas Hiio tutvustas muuseumi sõjatehnika hallis olevat militaartehnikat.

Tallinna linnaarhiivi kui vanima Eesti arhiivi ajalugu ja rikkalikku arhiivimaterjali (sh. ka 20. sajandi dokumente) tutvustas arhiivi töötaja Kalmer Mäeorg.

Eesti Mälu instituudis võõrustasid õppekäigus osalejaid instituudi juhatuse liikmed Meelis Maripuu ja Martin Andreller ning teadur-projektijuht Eli Pilve, kes tutvustasid oma asutuse teadus- ja publitseerimistegevust, rahvusvahelist koostööd, haridusprogramme, kogusid ja andmebaase. Samuti anti põhjalik ülevaade instituudi  lähiaastate sihist – rajada endisesse Patarei vanglakompleksi rahvusvaheline kommunismiohvrite mälestusmuuseum koos teaduskeskusega. Loodav mälestusmuuseum on esimene kommunistlike režiimide kuritegusid  ulatuslikult käsitlev muuseum maailmas, mis aitab kaasa maailmatasemel teadus- ja haridustööle selles valdkonnas ja tagab, et kommunistlike režiimide ja ideoloogia inimvaenulik olemus ei ununeks.


 

Tallinna Linnaarhiiv

Väljasõit Tallinna Linnaarhiivi

Külalisprofessor Mart Kuldkepp alustab tööd kevadsemestril

Külalisprofessor Mart Kuldkepp alustab tööd kevadsemestril
“Kindralstaabi ülem kindral Nikolai Reek Adolf Hitleri juubelil 20. aprillil 1939, mida tähistati Saksamaal riikliku pühana.“ Allikas: Wikiedia Commons

Igor Kopõtin peab ettekande Eesti-Saksamaa suhetest 1930ndate teises pooles