Ilmus ajaloo ja arheoloogia instituudi esimene infokiri

28. veebruaril ilmus ajaloo ja arheoloogia instituudi esimene infokiri, mis on mõeldud instituudi töötajatele, tudengitele ja teistele huvilistele.

Veebruarikuu uudiskirja fookusesse sattus arhiivindus. Infokirjas toodi esile ajakirja Universitas Tartuensise persoonilugu arhiivinduse uuest professorist Aigi Rahi-Tammest, samuti avaldati artiklid "Mida peaks teadma arhiivindusest Tartu ülikoolis?" ja "Mis kutsub tudengeid arhiivindust õppima?" ning kajastati ka solidaarsusavaldust Ukraina arhiivide ja arhivaaridega. Igas järgnevas uudiskirjas saab tähelepanu keskmesse üks instituudi osakond, esialgu ilmub uudiskiri kord kahe kuu tagant, kokku kuus korda aastas.

Infokirjas räägitakse nii tudengitele kui ka töötajatele olulistel teemadel, tuuakse välja nii tähtsamad sündmused seoses õppetööga kui ka näiteks instituudi nõukogu koosolekute otsused. Samuti moodustab uudiskirjas olulise osa teadustöö kajastamine. Uudiskirja toimetamisega tegelevad instituudi koordinaatorid. Ajaloo ja arheoloogia instituudi esimest infokirja saab lugeda siit.

Infokirjade arhiivi leiad siit.

Päises oleva fotokollaaži fotode autorid: Ester Orase, Eve Rannamäe ja Mari Tõrva erakogu, Andres Tennus, Aigi Rahi-Tamm, Kaili Kaseorg-Cremona

 Fotol TÜ teadusteo auhinna saajad (vasakult paremale): Karl Pajusalu, Kristiina Tambets, Valter Lang, Sandra Sammler ja Mari Tõrv. Pildilt puudub Silvia-Kristiin Kask. Foto: Andes Tennus

Veebileht "Eesti juured" sai Tartu Ülikooli teadusteo auhinna

Foto on illustratiivne

Ülevaade ajaloo ja arheoloogia doktorantide konverentsist

Tallinna Linnaarhiiv

Väljasõit Tallinna Linnaarhiivi