JÄRELVAADATAV: Olaf Mertelsmann räägib inauguratsiooniloengul Ida-Euroopast koroonakriisis

14. oktoobril kell 16.15 peab Tartu Ülikooli Ida-Euroopa ajaloo professor Olaf Mertelsmann ülikooli muuseumi valges saalis inauguratsiooniloengu „Ida-Euroopa „mahajäämus“ ja koroonapandeemia“.

Ida-Euroopa „mahajäämus“ näib olevat ammune ajalooline tõsiasi, ehkki see piirkond on tänapäeval väga mitmekesine ja mahajäämust võib määratleda väga erinevalt. Olaf Mertelsmanni sõnul võib koroonapandeemiat näha riigi, institutsioonide ja ühiskonna proovilepanekuna. 

„Teataval määral on võimalik riikide edu või ebaedu selles kriisis mõõta. Mitmed tegurid, näiteks lääneriikide ühiskonnakorralduse eeldatav paremus, võiksid lubada järeldada, et mandri idaosa on pandeemia tõttu rohkem hädas kui lääs. Seni seda üheselt öelda ei saa,“ rääkis ta.

Professor Mertelsmann peab loengu ajaloolasena ega puuduta pandeemia meditsiinilisi ja epidemioloogilisi külgi.

Olaf Mertelsmann on õppinud aastatel 1990–1995 Hamburgi Ülikoolis ajalugu, saksa keelt, pedagoogikat ja soome-ugri keeleteadust ning saanud 2000. aastal doktorikraadi lähiajaloos. Alates 2020. aastast on ta Tartu Ülikooli Ida-Euroopa ajaloo professor. Tema uurimisteemade hulka kuuluvad Ida-Euroopa, eriti Baltimaade ja Nõukogude ajalugu, stalinism, sotsiaal- ja majandusajalugu ning mõlemad maailmasõjad. Ta on olnud viie monograafia autor või kaasautor, kirjutanud hulga artikleid ja toimetanud või kaastoimetanud üheksa kogumikku. Praegu keskendub ta 1950.–1960. aastatele NSV Liidu Balti vabariikides, stalinistlikule majandusele, Eesti transpordiajaloole ning Baltimaade majanduslikule arengule pärast 1920. aastat.

Inauguratsiooniloeng on inglise keeles ja seda saab jälgida ka videoportaali UTTV vahendusel.

Kontrollime üritusel osalejate nakkusohutust. Palume koos isikut tõendava dokumendiga kaasa võtta tervisetõend vaktsineerimiskuuri läbimise, Covid-19 läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta (PCR-test, mille on teinud tervishoiutöötaja kuni 72 tundi enne üritust).

Lisateave: Olaf Mertelsmann, Tartu Ülikooli Ida-Euroopa ajaloo professor, 737 6504, olaf.mertelsmann@ut.ee

Tuna

Ilmus ajakirja Tuna suvine number (nr 2/2024)

BJAH

Ilmunud on Baltic Journal of Art History (vol 26)

Canva

Suvist lugemist: raamatud ja väljaanded ajaloolastelt