Autor:
Erakogu

Paris Pin-Yu Chen räägib rassiuurimisest ja eugeenikast üleilmses vaates Eestis sõdadevahelisel ajal

30. mail kl 18.15 algab Jakobi 2 õppehoone ruumis 114 selle semestri viimane rahvusvahelise ajaloo seminarisarja üritus. Ingliskeelse ettekande „Thinking Globally about Race and Eugenics in Interwar Estonia“ („Globaalne lähenemine rassile ja eugeenikale sõdadevahelises Eestis“) peab ajaloodoktor Paris Pin-Yu Chen, kes on Estophiluse stipendiaat Tartu Ülikoolis. Oodatud on rahvusvahelistest suhetest huvitatud üliõpilased, õppejõud ja teised.

Eesti sai iseseisvaks ajal, mil rassilised ja eugeenilised arvamused mõjutasid tugevalt eliidi poliitikakujundamist ja rahvuslaste diskursust kogu maailmas. Saades inspiratsiooni USA-lt, Saksamaalt ja Põhjamaadelt, osales Eesti aktiivselt rassiliste ja eugeeniliste ideede loomisel ning levitamisel. Ettekandes keskendub Chen 1930. aastatele kui pöördelisele ajale, mil eestlased hakkasid end määratlema valgenahalise põhjamaise rahvana ning eugeeniline aktivism jõudis Eestis haripunkti. Suured muutused avaldasid peagi negatiivset mõju seto rahvusvähemusele ja sotsiaalselt tõrjutud osale rahvastikust.

Paris Pin-Yu Chen on Estophiluse stipendiaat Tartu Ülikoolis. Ta omandas doktorikraadi ajaloo erialal Londoni Ülikooli Kolledži slaavi ja Ida-Euroopa uuringute instituudis. Chen uurib rassi ja eugeenika ajalugu Eestis sotsiaalajaloo ja rahvusülese ajaloo vaatevinklist. Peagi alustab ta teadurina tööd Birminghami Ülikooli uurimisprojektis „Subjectivities of Owning Land: Land Redistribution and the Nation State in the Baltics Across the 20th Century“ („Maa omamine isiklikus vaates: maade ümberjaotamine ja rahvusriik Baltimaades 20. sajandil“).

Otseülekannet saab jälgida Teamsi vahendusel.

Liitu ka Facebooki üritusega.

Rahvusvahelise ajaloo seminarisarja eesmärk on pakkuda ajaloolist vaatenurka nüüdisaja rahvusvahelise poliitika paremaks mõistmiseks. Ürituse toimumist toetab väliseesti külalisprofessor Mart Kuldkepp.

Sügisel tulekul:
Kristo Nurmise ettekanne „Mõõk, meel ja mure: propaganda ideedest 20. sajandil Natsi-Saksamaa, Nõukogude Liidu ja Ameerika Ühendriikide võrdluses“

Tõnu Tannbergi raamat

Ilmus kogumik „Ajalugu ei ole kunagi liiga palju"

New Haven

Konverentsimaraton New Havenist Tartuni

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid