Autor:
Kristin Kongi

Üldajaloolaste õppereis Tallinna: vanalinnast väljakaevamisteni

Ajaloo ja arheoloogia instituudi üldajaloo osakonna õppejõud Kerli Kraus ja Anti Selart ning ajalootudeng Carl Philip Laantee Reintamm korraldasid 6. mail õppereisi Tallinnasse. Tänu varasemale giidikogemusele Tallinnas ja laiapõhjalistele teadmistele pealinna arhitektuuriajaloost oli Carl pädev meid oma põnevate lugude saatel läbi vanalinna tuuritama. Täienduseks olid õppejõudude tähelepanekud keskaegsete hoonete kohta, nagu kaupmeeste elamud ja gildihooned. Kui seni põhinesid minu ettekujutused keskaegsest Eestist õpikutarkusel, siis reaalselt vanu ehitisi nähes ja nende minevikust lugusid kuulates tekkis ajastust sootuks parem ettekujutus. Niisamuti täiendasid teadmispagasit dr. Tiina Kala juhitud külaskäik Tallinna Linnaarhiivi, kus meile sai osaks haruldane privileeg näha sajandite vanuseid ürikuid ja muid ajalooallikaid, mida seni olime saanud pelgalt digitaalselt sirvida. Muistsete hoonete ja dokumentide juurest suundusime edasi Meremuuseumisse, kus teadur Priit Lätti juhatusel uurisime ehtsat koge. Oli huvipakkuv ja humoorikas kuulata, kuidas kulges tohutu suure muistise teekond leiupaigast muuseumisse. Lisaks olid õppejõud koostöös OÜ Arheoxi arheoloogide Rivo Bernotase ja Keiti Randojaga korraldanud meile külaskäigu arheoloogilistele väljakaevamistele, kus kaevamiste metoodika tutvustamise kõrval näidati ka hiljuti leitud esemeid (nt malenuppe, kirbupeletit ja potikilde). Sedalaadi vahetu kontakt arheoloogiaga oli meeliülendav. Loodetavasti korraldatakse selliseid õppereise veelgi, sest need toetavad ja kinnistavad olulisel määral teoreetilisi teadmisi ning annavad palju parema ettekujutuse mineviku ühiskonnast, elust ja olust. Lisaks eelmainitule oli meie õppereisi suureks boonuseks otsene kokkupuude oma valdkonna spetsialistidega, kelle teadusartikleid ma varem õppetöö raames lugenud olin, ja nüüd sain nende käest otse erinevaid ajalooteemalisi küsimusi küsida.

Osalejate ja korraldajate nimel tänan kõiki võõrustajaid, kes oma tööst rääkides mitte ainult ei jaganud meiega oma teadmisi Eesti keskajast, vaid tutvustasid ka arheoloogi, arhivaari ja muuseumitöötaja igapäevatööd.

Kristin Kongi

Image
Tallinna vanalinn
Image
Tallinna vanalinn
Image
Tallinna vanalinn

 

Image
Tallinna vanalinn
Image
Tallinna vanalinn
Image
Tallinna vanalinn
Image
Tallinna vanalinn

 

Arvutused

Rahvusvaheline teadlaste rühm arvutas Balti riikide ajaloolist sisemajanduse koguprodukti

Lilled

Hendrik Sepa artiklipreemia pälvis professor Tõnu Tannberg