Autor:
Kaitsevägi

Üliõpilased ja õppejõud Siilil

Laiapindse riigikaitse valdkonnas panustab ülikool pidevalt ja mõjukalt, seda paljudel erinevatel viisidel. Kaitseväe ja Kaitseliidu suuremate ning väiksemate õppuste käigus on tavapärane ülikoolipere reservväelastest ja kaitseliitlastest liikmete osalemine ka sõjalise kaitsega seotud ülesannetes. Sellekevadine suurõppus Siil tõi kokku ligi 15 000 inimest, kelle seas oli mitmeid ajaloo ja arheoloogia instituudi üliõpilasi ja õppejõude. Eesti enda ajateenijate, tegevväelaste, reservväelaste ja kaitseliitlaste kõrval lõid Siilil kaasa meie liitlased kokku kümnest riigist. Mai keskpaigast kuni juuni alguseni toimunud õppus hõlmas suuremat osa Eesti alast, kusjuures põhitegevused leidsid aset Kagu-Eestis ja kaitseväe keskpolügoonil, eelkõige 2. jalaväebrigaadi ja küberväejuhatuse lahinguvalmiduse kontrollimiseks. Otsustajad jäid toimunuga rahule, järjekordne oluline samm Venemaa võimaliku agressiooni tõrjumiseks on tehtud. Iga okas loeb!

Andres Andresen

Ajaloo ja arheoloogia instituudi vabaained 2024/2025 sügisel

Ajaloo ja arheoloogia instituudi vabaained 2023/2024 sügisel
Tule kunstiajalugu õppima

Tule kunstiajalugu õppima

Arvutused

Rahvusvaheline teadlaste rühm arvutas Balti riikide ajaloolist sisemajanduse koguprodukti