Autor:
Canva

Uuendus ajaloo bakalaureuseõppe sisseastumiskatsetel

Ajaloo õppekaval toimuvad eraldi sisseastumiskatsed kunstiajaloos ja ajaloos. 2024. aasta suvest kehtima hakkav uuendus puudutab just ajaloo sisseastumiskatset, mille puhul tuleb lisaks vestlusele esitada ka lühike kirjalik töö (täpsemalt allpool). 

Kunstiajaloos toimuv katse koosneb endiselt kahest osast: kirjalikust ja suulisest. Essee kirjutatakse Tartus kohapeal ning sellele järgneb samal päeval vestlus. Ettevalmistuseks sobivad gümnaasiumi kunstikultuuri õpikud, täpsema nimekirja leiad Tartu Ülikooli sisseastumiste lehelt.

Ajaloo sisseastumiskatsel lisandub 2024. aasta suvel senisele vestlusele lühike kirjalik töö, mis tuleb esitada koos sisseastumiseks vajalike dokumentidega SAISi (SAIS = kõrgkoolide sisseastumise infosüsteem). Kirjalik töö peaks sisaldama vastust kolmele küsimusele. Esmalt soovime teada, miks Sa tahad tulla just ajalugu õppima. Pole niivõrd oluline kui pikajaajaline Su huvi on olnud, vaid kui palju oled võtnud vaevaks teha eeltööd, näiteks tutvunud meie õppekava ja/või õppejõudude ning neid huvitavate uurimisteemadega meie kodulehel või infokirjades. Teiseks küsime Sinu konkreetsemate huvide kohta: milline teema, isik või protsess ajaloos on Sind viimasel ajal nii palju paelunud, et oled selle kohta ise juurde uurinud. Kolmandaks uurime, milliseid ajalooteemalisi raamatuid oled viimasel ajal lugenud. Miks just raamatuid? Me teame, et paljud teist loevad näiteks Imelist Ajalugu, aga ülikoolis ajalugu õppima asudes tuleb üsna kiiresti hakata lugema mahukaid ajalooteemalisi teadustekste.

Kogu vastus saab olla maksimaalselt 350 sõna pikk, seega mõtle vastused hoolega läbi ning püüa vältida väga üldiseid lauseid, näiteks mulle meeldib X, sest see on ajaloos väga oluline. Jah, aga miks? Ole võimalikult täpne ja detailne, too mõni näide.

Sinu kirjalik töö on aluseks vestlusele ehk ole valmis, et küsime kirjutatu kohta vestlusel lisaküsimusi. Vestlusel võime küsida lisaks ka Sinu üldiste teadmiste kohta ajaloos, seda gümnaasiumi õppekava põhiteemade ulatuses. Kuupäevad, kirjaliku töö täpsed küsimused ja lisainfo leiad alates uuest aastast Tartu Ülikooli sisseastumiste lehelt

NB! Endiselt saab sisse astuda ka eritingimustel. Ajaloo õppekavale võetakse eritingimusel vastu kandidaadid, kes on gümnaasiumiõpilasena saavutanud üleriigilisel ajaloo-olümpiaadil 1.–10. koha, ajalooalaste uurimistööde konkursil 1.–3. koha või sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

Kohtumiseni juunis!

Programmijuht Janet Laidla
 

Üliõpilased Jakobi 2 õppehoone auditooriumis

Sügisesed vabaained humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Ajaloo ja arheoloogia instituudi vabaained 2024/2025 sügisel

Ajaloo ja arheoloogia instituudi vabaained 2023/2024 sügisel
Tule kunstiajalugu õppima

Tule kunstiajalugu õppima