Autor:
Getter Kitsing

Ajalooring tähistas juubelit!

14. aprillil tähistas Tartu Ülikooli Ajalooring oma 75. aastapäeva. Õigupoolest oli kalendri järgi tegemist juba 76. tegevusaasta täitumisega, kuid tagantjärele peeti ära ka eelmisel aastal koroonapandeemiast tulenevate olude tõttu toimumata jäänud ümmarguse numbriga ja seetõttu tavalisest pidulikum tähtpäev.

Päev algas traditsioonilise kevadkonverentsiga Rahvusarhiivi peahoones Nooras, kus oma lõputöid tutvustavate ettekannetega esinesid ajaloo ja arheoloogia erialade bakalaureusetudengid, magistrandid ja doktorandid. Ettekannete temaatika ulatus hilise Rooma vabariigi rahvakoosolekutest ja keskaegse Tarvastu ordulinnuse sepikoja väljakaevamistest kuni 20. sajandi alguse abielulahutuste põhjuslikkuse ning 1990. aastate Eesti julgeolekupoliitika lahkamiseni. Just viimati mainitud teemal kõnelenud Petrik Saks ütles, et on värskendav näha sedavõrd laia teemaderingi ning tõi intrigeerivalt uuenduslikuna välja kursusekaaslase Helena Egliti tutvustatud käsitluse OSCE Eesti missioonist kui lääne orientalismi võimalikust väljendusest.

Pärast köitvaid arutelusid konverentsil jätkus päev Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis, kuhu kogunesid tähtpäevale orienteeritud meenutusõhtule lisaks praegustele liikmetele ka Ajalooringi varasemad kaasteelised. Kaarel Vanamöldri, Erkki Bahovski ja Indrek Riigori juhtimisel peeti maha vestlusring, kus jutustati Ajalooringi uuest tulemisest 1990. aastatel ning laiemalt ka tolleaegsest ajalootudengite maailmast ja olmeelust.

“Meie kui praeguste tudengite jaoks oli väga huvitav lähemalt kuulda, kuidas Ajalooring oma varasemas ajaloos toiminud on. Selgus, et üsna mitmelgi moel erineb see praegusest,” kommenteeris Ajalooringi juhatuse liige Maarja Leedjärv ning tõi näiteks, kuidas liikmenimekirjade pidamine sai AR-is tavaks alles 2000. aastate teisel poolel. Varem oli liikme mõiste küllaltki hägune ning inimesed võisid osaleda traditsioonilisel sügisreisil ka ilma teadmata, et seda korraldab konkreetselt Ajalooring. Värvikad lood tolleaegsetest ühikate igapäevaelust ja tingimustest ajasid aga tänastel tudengitel kohati silmad suureks.

Ühiselt vaadati ka ringi fotokogu materjalidest koostatud näitust, mille esimesed fotod ulatusid tagasi 1950. aastasse. Õhtu lõpetas ajaloolastele-arheoloogidele omane lauluring, mis lõppes alles siis, kui leelotajad maja sulgemise tõttu Toomele aeti.

Image
Ajalooringi sügisreis 1950

Ajalooringi 1950. aasta sügisreis Lõuna-Eestisse (Ajalooringi fotokogu)

Ajalooringi juhatus tänab kõiki juubeliüritustel esinenuid-osalenuid! Kui keegi tunneb, et tal on materjale AR-i põnevast ajaloost, mida ta sooviks meie arhiivi tarbeks jagada, siis kirjutage lahkesti juhatusele aadressil utajalooring@gmail.com!

Mihkel Braun
Ajalooringi juhatuse liige