Doktoritöö kaitsmine kunstiajaloos 12.09.2013

 

12. septembril kell 16.15 kaitseb Mari Nõmmela TÜ senati saalis doktoritööd "Stiiliajaloolise ja marksistliku käsitluse konflikt Voldemar Vaga kunstiajalookirjutuses 20. sajandi II poolel" (Conflict between the style-historical and Marxist treatments in Voldemar Vaga's writings on art in the second half of the 20th century) filosoofiadoktori (kunstiajalugu) teaduskraadi taotlemiseks.

Doktoritöö juhendaja: emer. prof Jaak Kangilaski
Oponent: dots. Pertti Grönholm (Turu Ülikool)

View/Open