Filosoofiateaduskond ootab endiste ja praeguste üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate mälestusi

Head endised ja praegused tudengid, õppejõud, töötajad!

Mõne aasta pärast tähistab Tartu Ülikool oma sajandat rahvusülikoolina tegutsemise aastapäeva. Sellega seoses soovime heita pilgu möödunule ja alustame mälestuste kogumist koostöös Tartu Ülikooli muuseumiga. Teie saadetud materjali soovime edaspidi kasutada teaduskonna ja selle ajaloo tutvustamiseks.

Eelkõige ootame:

  • Autobiograafilisi kirjutisi elust teaduskonnas
  • Lugusid nii rektoritest kui ka õppejõududest, kaastudengitest kui ka majahoidjatest – kõigist, kes muutsid ülikoolielu värvikamaks
  • Fotosid koos pildiallkirjadega (lisada sündmus, isikute nimed, aeg)
  • Anekdoote ja naljalugusid, meeldejäävaid või õppejõule iseloomulikke tsitaate loengutest (lisada ka umbkaudne kuulmise või edasirääkimise aeg ja võimalusel rääkija nimi)

Jäädvustus võib olla nii traditsioonilises tekstivormis kui ka fotode, lindistuse, videopäeviku vms kujul. Lisaks eelnevale võib välja pakkuda ka esemeid, käsikirjalisi konspekte ning ajaleheväljalõikeid jm.

Kaastöid ootame kuni 30. septembrini 2014 filosoofiateaduskonna dekanaati (Jakobi 2-117, Tartu) või e-maili teel (helena.teemets@ut.ee). Lisaküsimustega palume pöörduda TÜ muuseumisse Lea Leppiku poole (lea.leppik@ut.ee), tel 737 5672).

Palume üleskutse edastada ka endistele kolleegidele ning õpingukaaslastele!