Autor:
Aastaraamatu kaanepilt

Ilmunud on Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2022

Ilmunud on Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2022, peatoimetaja Heiki Valk.

Õpetatud Eesti Selts on Eesti vanim teadusselts, mille asutasid 1838. aastal Tartus estofiilsed õpetlased. Praegu on Õpetatud Eesti Selts Tartu Ülikooli juures tegutsev, Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud teadusselts, mille põhikirjaline eesmärk ja kultuuriline missioon on edendada teadmisi eesti rahva minevikust ja olevikust, keelest ja kirjandusest ning eestlaste asustatud maast. Õpetatud Eesti Selts koondab nii üliõpilasi, õppejõudusid kui ka ärksaid linnakodanikke.

ÕESi aastaraamat on Eesti vanim jätkuvalt ilmuv rahvuskultuuri ja -teadusi kajastav perioodiline väljaanne, mis on ilmunud 1863–1940 ja uuesti aastast 1988, mil pärast sunnitud katkestust taastati seltsi tegevus. Aastaraamat koondab teadusartikleid, mille aluseks on 2022. aasta vältel seltsi koosolekutel peetud ettekanded.

Tänavusest aastaraamatust saab lugeda artikleid Eesti NSV majandite nimedest, esimestest Eestist pärit doktorikraadiga naistest ja 20. sajandi alguse eesti tööliskirjaniku Otto Müntheri loomingust. Kolm artiklit põhinevad sõjaeelse Eesti viimase peaministri Jüri Uluotsa teemalise teaduspäeva ettekannetel. Need tutvustavad tema õpinguaastaid Peterburi ülikoolis, sidemeid Eesti ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega ning Uluotsa käsitlust eestlaste lepingutest võõrastega 13. sajandil, seda tänapäevaste teadmiste valguses.

Image
Aastaraamatu kaanepilt
Tõnu Tannbergi raamat

Ilmus kogumik „Ajalugu ei ole kunagi liiga palju"

New Haven

Konverentsimaraton New Havenist Tartuni

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid