Autor:
Pixabay

Ilmus "Forschungen zur baltischen Geschichte" 17. number

Image
Forschungen zur baltischen Geschichte

2022. aasta lõpul kirjastuses Brill/Schöningh ilmunud ajakirja "Forschungen zur baltischen Geschichte" 17. numbrist saab lugeda 16. sajandi esimese poole Livonicast Preisimaa Riigiarhiivis, näljahädadest Baltikumis 17. sajandi alguses ja lõpus, ideoloogiliste mõistete kasutamisest baltisaksa ajakirjanduses enne Esimest maailmasõda, ENSV välisasjade rahvakomissariaadi lühikeseks jäänud eluloost, ENSV-st deporteeritud sakslaste identiteedist ning paljust muust. Ülevaate ajakirjast leiab siit. Loe lisaks kirjastuse kodulehelt ja ajaloo ja arheoloogia instituudi kodulehelt.

Ajakiri „Forschungen zur baltischen Geschichte“ ilmub aastaraamatuna alates 2006. aastast Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi ning Akadeemilise Ajalooseltsi väljaandel, koostöös Balti Ajaloo Komisjoni (Baltische Historische Kommission Göttingen), Hamburgi ülikooli juures asuva Nordost-Institut’i (Lüneburg), Läti Ülikooli (Riia) ajaloo- ja filosoofiateaduskonna ning Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskusega. Ajakirja asutajateks ja väljaandjateks on Tartu Ülikooli uusaja professor Mati Laur ning Tallinna Ülikooli üldajaloo ja Eesti ajaloo professor Karsten Brüggemann. Toimetusse kuuluvad veel prof. Anti Selart Tartu Ülikoolist, dr. Konrad Maier (Nordost-Institut) ja mag. Andris Levans Läti Ülikoolist.

Ajakirja toimetuskolleegiumi on kaasatud Saksamaa, Inglismaa, Taani, Soome, Venemaa, Leedu, Läti ja Eesti ajaloolased.

Ajakirja ajaline haare ulatub muinasajast lähiajalooni. Ruumiliselt hõlmab ajakiri esmajoones ajaloolist Baltikumi – tänapäeva Eestit ja Lätit, mõistagi nende ajaloolistes sidemetes naaberaladega. Ühtlasi täidab ajakiri, kus ajaloouurimuste kõrval umbes kolmandiku mahust moodustavad ilmunud raamatute retsensioonid, väga olulist kohta Balti ajaloouurimisega tegelevate ajaloolaste teadussuhtluses Ülevaate ajakirja ilmunud numbritest leiab aadressidelt:        

http://www.fzbg.ut.ee

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=430 

http://www.balt-hiko.de/publikationen/forschungen-zur-baltischen-geschichte

Loe instituudi väljaannete kohta lähemalt siit.

Paris

Paris Pin-Yu Chen räägib globaalsest lähenemisest rassile ja eugeenikale sõdadevahelises Eestis

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale