„Kuidas, miks ja millal said meist läänemeresoomlased?“ prof Valter Langi loeng 14.11 kell 14.00 Jakobi 2 ringauditooriumis

Juba sel neljapäeval, 14. novembril esineb Tartu Ülikooli arheoloogia professor Valter Lang rahvusteaduste sarja raames Tartus loenguga „Kuidas, miks ja millal said meist läänemeresoomlased?“.

Soome ja Eesti keeleteaduse uuemate seisukohtade valguses kujunes algläänemeresoome keel välja suhteliselt hilja, kõigest kaks-kolm tuhat aastat tagasi. See asetab läänemeresoome keelte ja rahvaste kujunemisloo täiesti uude valgusse. 

Loengus vaadeldakse, kuidas need seisukohad haakuvad olemasoleva arheoloogilise ainesega, kas see pigem toetab või räägib neile vastu. Ühtlasi analüüsitakse arheoloogia võimalusi praeguste ja muistsete rahvaste etnogeneesi uurimisel teoreetilisel tasandil. Tõdetakse, et need võimalused on märksa piiratumad kui seni üldiselt arvatud ning arheoloogia pärusmaaks jääb ikkagi materiaalse kultuuri uurimine. Kuna ka viimase kaudu saame tundma õppida meie rahva (kaugemat) minevikku, saamegi arheoloogiast rääkida rahvusteaduse tähenduses.

Valter Lang on Tartu Ülikooli arheoloogia professor alates 1999. aastast ja Kultuuriteooria Tippkeskuse juht 2008. aastast. Tema põhiliseks uurimisvaldkonnaks on Eesti ja Baltimaade pronksi- ja rauaaeg, eriti asustuse, majanduse ja ühiskonna arenguga seotud küsimused. Professor Lang on kahekordne riigi teaduspreemia laureaat – 1997. ja 2011. aastal ja teda on tunnustatud ka Valgetähe teenetemärgiga.

Loeng toimub Philosophicumi ringauditooriumis (Jakobi 2) kell 14.00 ning seda kannab üle ja salvestab UTTV. Loengutele on võimalik ka eelnevalt registreeruda, et saada nende toimumise kohta hiljem meeldetuletus.

Vaata toimunud leongut:

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"152511","attributes":{"alt":"","class":"media-image","style":"width: 250px; height: 155px;","typeof":"foaf:Image"}}]]