Lõputööde e-kaitsmised ajaloo ja arheoloogia instituudis 2020. aasta kevadel

Ajaloo ja arheoloogia instituudi bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised toimuvad sellel kevadel veebis, Teamsi keskkonnas. 

Kaitsmiste ajakava

Arheoloogia magistritööde kaitsmine teisipäeval, 26. mail kell 10.15

 • Sigrid Holter. Ajalooliste aerofotode kasutusvõimalusi arheoloogias: Maa-ameti Fotolao andmed. Rakenduslik magistritöö. Juhendajad Heiki Valk ja Andres Kimber. Retsensent Martti Veldi.
 • Ants Hendrik Liivak. Hiliskeskaegsete sulamite koostis Jahu tn. 6 leidude näitel. Juhendaja Ragnar Saage. Retsensent Andres Tvauri.
  kell 12.30
 • Maris Niinesalu. Osteological Analysis of Commingled and Fragmented Human Remains: Two Case Studies From 6th – 9th-century Saaremaa, Estonia. Juhendajad Marge Konsa, Raili Allmäe ja Marika Mägi. Retsensent Kristiina Mannermaa. 
  Kaitsmiskoosolekuga saab liituda siin.
  K
  aitsmiskomisjoni koosseis.

Arheoloogia bakalaureusetööde kaitsmine kolmapäeval, 27. mail kell 10.15.

 • Kristi Ilves. Pada maa-aluse kalmistu savinõude kõrbekihtide isotoopanalüüsid. Juhendaja Ester Oras. Retsensent Kristiina Johanson.
 • Sander Jegorov.  Narva jõe alamjooksu ala savide ja kiviaegse keraamika mineraloogiline ja keemiline analüüs (SEM-EDS, XRD). Juhendajad Aivar Kriiska ja Peeter Somelar. Retsensent Kristjan Sander.
 • Sandra Sammler. Iru linnamäe kaun- ja teraviljade isotoopanalüüsid. Juhendaja Ester Oras. Retsensent Andres Kimber.
  Kaitsmiskoosolekuga saab liituda siin
  Kaitsmiskomisjoni koosseis.

Arhiivinduse, Eesti ajaloo, uusima aja ja üldajaloo bakalaureusetööde kaitsmine teisipäeval, 2. juunil

Kell 9.00–10.30

 • Kadri Laur. Apolloni ja Dionysose võrdlus nende kultuste põhjal Delphis. Juhendaja Mait Kõiv. Retsensent Anti Selart, üliõpilasretsensen Grete Sirge.
 • Grete Sirge. 415. aastal eKr Ateenas toimunud hermide lõhkumise eesmärgid. Juhendaja Mait Kõiv. Retsensent Madis Maasing, üliõpilasretsensent Silver Sooväli.
 • Silver Sooväli. Hegemoonia taotlused Vana-Kreekas 4. sajandil: Sparta hegemoonia 404–371. a eKr. Juhendaja Mait Kõiv. Retsensent Mati Laur, üliõpilasretsensent Kadri Laur.
  Kaitsmiskoosolekuga saab liituda siin.

Kell 10.45–12.15

 • Georg Klimušev. Kartaago võimu kujunemine enne Esimest Puunia sõda. Juhendaja Mait Kõiv. Retsensent Kerli Kraus, üliõpilasretsensent Kristjan Raud.
 • Kristjan Raud. Makedoonia armee reformid ning Gaugamela ja Hydaspese lahing – lahingu kirjeldus, analüüs ja allikate võrdlus. Juhendaja Mait Kõiv. Retsensent Marten Seppel, üliõpilasretsensent Sarah Lainemäe.
 • Sarah Lainemäe. Keskaegse Liivimaa kõrgvaimulike matusekultuur. Juhendajad Anti Selart, Kerli Kraus. Retsensent Mihkel Mäesalu, üliõpilasretsensent Georg Klimušev.
  Kaitsmiskoosolekuga saab liituda siin

Kell 12.30–14.00

 • Madis Ross. Briti viljaseadused ja vabakaubanduse debatt aastatel 1814–1846. Juhendajad Marten Seppel, Keith Tribe. Retsensent Hannes Vinnal, üliõpilasretsensent Priit Kivisilla.
 • Priit Kivisilla. Balti Õpetajate Seminari Eesti kasvandikud. Juhendaja Anu Raudsepp. Retsensent Ago Pajur, üliõpilasretsensent Kerdo Kristjan Tamm.
 • Kerdo Kristjan Tamm. Alghariduse alused Eesti Vabariigis 1920–1929 Vääna algkooli näitel. Juhendaja Andres Andresen. Retsensent Janet Laidla, üliõpilasretsensent Madis Ross.
  Kaitsmiskoosolekuga saab liituda siin

Kell 14.15–15.45

 • Kaarel Viljaste. Liivimaa talurahva seksuaalelu Helme kihelkonna vallasemade näitel (1752–1754). Juhendaja Mati Laur. Retsensent Mait Kõiv, üliõpilasretsensent Anna Elisabeth Lõuna.
 • Anna Elisabeth Lõuna. 1904.–1905. aasta Vene-Jaapani sõja kogemus eesti sõjaväelaste egodokumentides. Juhendaja Tõnu Tannberg. Retsensent Aigi Rahi-Tamm, üliõpilasretsensent Elin Viisileht.
 • Elin Viisileht. Eesti piiritustööstus uutes oludes: 1918–1925. Juhendaja Ago Pajur. Retsensent Enn Küng, üliõpilasretsensent Kaarel Viljaste.
  Kaitsmiskoosolekuga saab liituda siin

Kell 16.00–17.30

 • Sten Taim. Depressiooni- ja skisofreeniahaigete patsientide diagnoos ja ravi Tartu ülikooli närvi- ja vaimuhaiguste kliinikumis 1930–1939. Juhendajad Janet Laidla, Anu Rae. Retsensent Andres Andresen, üliõpilasretsensent Kadi Aruste.
 • Kadi Aruste. 1947. aasta XII üldlaulupeo muusikalised ja üldkorralduslikud ettevalmistustööd. Juhendaja Tõnu Tannberg. Retsensent Mari-Leen Tammela, üliõpilasretsensent Katariina Sofia Päts.
 • Katariina Sofia Päts. Eestikeelse kõrgema hariduse mõtte arenemine venestusajast rahvusülikooli loomiseni. Juhendaja Pärtel Piirimäe. Retsensent Tõnu Tannberg, üliõpilasretsensent Sten Taim.
  Kaitsmiskoosolekuga saab liituda siin

Kell 17-45–18.45

 • Hannes Hugo Urbla. Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhted aastatel 1990–1994. Juhendaja Kaarel Piirimäe. Retsensent Mari-Liis Sulg, üliõpilasretsensent Jaagup Lepland.
 • Jaagup Lepland. Iraanist tulenev oht Iisraelile. Juhendaja Vladimir Sazonov. Retsensent Eero Medijainen, üliõpilasretsensent Hannes Hugo Urbla.
  Kaitsmiskoosolekuga saab liituda siin.
  K
  aitsmiskomisjoni koosseis.

Arhiivinduse, Eesti ajaloo, uusima aja ja üldajaloo magistritööde kaitsmine kolmapäeval, 3. juunil

Kell 10.00–12.15

 • Toivo Kikkas. Võitlusvõime eesti sõdurite ja ohvitseride sõjakogemuses 1914–1920. Juhendajad dotsent Aigi Rahi-Tamm; dotsent Ago Pajur. Retsensent Lauri Kann.
 • Marja-Liisa Rattasep. Ajakirjanduse tsensuur vaikival ajastul. Juhendaja dotsent Anu Raudsepp. Retsensent Mihkel Truman.
 • Liisa Lail. Sovetiseerimise mõju Eesti erihoolekande arengule. Juhendaja prof. Olaf Mertelsmann. Retsensent dotsent Kaarel Piirimäe.
  Kaitsmiskoosolekuga saab liituda siin

Kell 12.30–14.00

 • Sander Priivits. Islami modernism ja fundamentalism: salafiyya ja wahhabiy liikumised Egiptuses ja Saudi Araabias 20. sajandi alguses. Juhendaja vanemteadur Vladimir Sazonov. Retsensent doktorant Kadri Jõgi.
 • Greete Veesalu. Arhiiviväärtusega digitaalsete objektide säilitamise kultuur asutuses. Juhendaja dotsent Kurmo Konsa. Retsensent doktorant Kaia Ivask.
  Kaitsmiskoosolekuga saab liituda siin
  Kaitsmiskomisjoni koosseis.

Kunstiajaloo magistritöö kaitsmine kolmapäeval, 3. juunil kell 11.00. 

 • Kristel Markus. Naturalistliku taimdekoori tähendusest Euroopa sakraalarhitektuuris 12.–13. sajandil ning selle mõjudest Eesti keskaja arhitektuuriplastikas. Juhendaja Krista Andreson. Retsensent Merike Kurisoo.
  Kaitsmiskoosolekuga saab liituda siin
  Kaitsmiskomisjoni koosseis.

Kunstiajaloo bakalaureusetööde kaitsmine neljapäeval, 4. juunil kell 11.00

 • Eva Elise Oll. "Loovuse ja vaimuhaiguste psühholoogilised seoses. Johannes Saali näide" Juhendaja Tõnis Tatar (PhD). Retsensent Indrek Grigor.
 • Hanna-Antheia Stern. "Animalistika tagamaad Paul Burmani loomingus" Juhendaja Tõnis Tatar (PhD). Retsensent Kadri Asmer.
 • Mareli Reinhold. "Aaastatel 1919–1943 Kunstikool Pallase lõpetanud naiskunstnike haridus ja edasine tegevus" Juhendaja Kadri Asmer. Retsensent Holger Rajavee.
  Kaitsmiskoosolekuga saab liituda siin
  Kaitsmiskomisjoni koosseis.