Autor:
Videote seeria "Ajahammas"

Millest räägib "Ajahammas"?

Eesti Teadusagentuuri poolt rahastatud Tartu Ülikooli arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidususuuringute kolleegiumi populaarteaduslik kolmeosaline videote seeria "Ajahammas" on nüüd valmis. Põnev videote seeria "Ajahammas" jutustab Kukruse isanda loo. See on hea näide sellest, kuidas leiumaterjal ei jää keldrisse seisma, vaid hakkab tänu teadlastele oma elu elama: ehted, riided, kärbsenuku kestad, luud, hambad, potikillud – mida see kõik meile ütleb? "Ajahammas" viib vaataja rännakule Ida-Virumaale, 800 aastat tagusesse Kukruse külla ning tutvustab kohaliku külamehe, Kukruse isanda, elu ja tegemisi. 2009. aastal toimusid Ida-Virumaal, Kukrusel, maantee ehitusega seoses arheoloogilised päästekaevamised. Välitööde käigus paljandus osa 13. sajandi kalmistust, kust kaevati välja mitukümmend rikkalike hauapanustega matust. Mida saame teada uurides Kukruse isanda luid, eriti aga hambaid?

1. osa. Videosarja esimene osa tutvustab lähemalt arheoloogilisi välitöid ja Kukruse kalmistu leiumaterjali ja seda saab vaadata siit.

2. osa. Videosarja teises osas tutvustavad teadlased lähemalt, kuidas tuvastatakse luude põhjal inimese sugu, vanus ja haigused, milliseid proove saab luudest võtta ja mida me nende tulemuste põhjal teada saame. Videos saab selgeks, kui vana Kukruse isand oli, mida sõi, kus sündis ja millised olid tema silma ja juuste värv ja seda saab vaadata siit.

3. osa. Videosarja kolmandas osas räägivad keeleteadlased, kuidas keeli uuritakse ja kuidas kõlas keel, mida Kukruse isand kõneles. Arheoloogid räägivad lähemalt, milline oli Kukruse isanda elu-olu ja seda saab vaadata siit.

Vaata tervet seeriat järjest siit:

Tõnu Tannbergi raamat

Ilmus kogumik „Ajalugu ei ole kunagi liiga palju"

New Haven

Konverentsimaraton New Havenist Tartuni

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid