Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolek 14. oktoobril kell 16.15 Lossi 3-406

Olete oodatud Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 14. oktoobril kell 16.15 Lossi 3-406   Päevakorras on Riina Rammo ettekanne "Pilguheit keskaja tartlase "rõivakappi""  

Tänu soodsatele säilimistingimustele on Tartu keskaegsetest jäätmekastidest leitud tuhandeid tekstiilikatkeid. Jäätmekastid on maa sisse süvendatud ja puiduga vooderdatud šahtid, millesse visati majapidamisjäätmeid ning mis olid samal ajal ka käimla lampkastideks. Säilinud fragmendid on suhteliselt väikesed ning pärinevad rõivaste ja teiste tekstiilesemete valmistamise jääkidest, mida osalt võidi käimlatoimingutes kasutada ka hügieeniotstarbel. Mida uut saab selliste tillukeste tekstiiliräbalate põhjal keskaegsete tartlaste kohta teada? Lisaks jäätmekäitlusele, hügieenitoimingutele, aktiivsetele kaubandussuhetele ja kangakudumise tehnoloogiale annavad need leiud võimaluse piiluda keskaegse linnaelaniku „rõivakappi“. Terviklikku kostüümi säilinud väikeste katkete põhjal kokku panna ei saa, ent päris palju annab siiski moe, tarbimisharjumuste ja valikute kohta välja lugeda. Ligikaudu 2000 uuritud kangakatkest 16% on säilinud jälgi nende varasemast kasutusest õmbluste, dekoratiivsete lõikeservade ja teiste detailide näol. Arheoloogiliste leidude põhjal saab reaalselt näha rõivastuseks kasutatud kangaid ja nende omadusi, mis kirjalikest ja pildilistest allikatest alati nii selgelt välja ei tule. Mitmesuguste säilinud kinnitusjäljed (nt nööbid) võimaldavad teha järeldusi rõivaste lõigete ja väljanägemise kohta. Uhkelt viimistletud servad ja kaunistused annavad aimu linnaelanike eelistustest ja edevusest. Ettekanne püüab vastata küsimusele, milline oli rõivamood keskaegses Tartus.