Autor:
August Vannas (Rahvusarhiiv)

Päevik kõneleb baltisakslaste küüditamisest

Teises maailmasõjas ja sellele järgnenud Nõukogude okupatsiooni käigus kaotasid elu kümned tuhanded eestlased. Vähem on teada sellest, kui traagiline oli see ajaperiood Eestis elanud vähemusrahvustele. Suur osa baltisakslastest lahkus Eestist aastatel 1939-1941, kuid erinevatel põhjustel jäid mõned siiski veel kodumaale. 1945. aasta augustis küüditati Nõukogude võimude poolt üle 400 Eestis elanud sakslast ja baltisakslast. 

Baltisakslase Georg Heitmani päeviku põhjal räägib traagilisest sündmusest Vikerraadios arhiivinduse kaasprofessor Olev Liivik

Päisefotol laevad baltisaksa ümberasujatega lahkumas Tallinna sadamast 1939. aasta novembris.

 

Raamatu kaanepilt

Peagi ilmub kogumik varauusaja arengujoontest Eesti- ja Liivimaal 1520–1800

Raamatu kaanepilt

Uues raamatus tutvustatakse aega, mil Eesti oli jagatud väikerajoonideks

Luurealane konverents

Vikerraadio saated spioonist ja keeleteadlasest Juhan Tuldavast