Rahvusarhiivi tudengipreemia ettekandepäev

Rahvusarhiivi, Tartu Ülikooli ja Akadeemilise Ajalooseltsi  koostööna esitletakse  18. oktoobril kell 14.15 ajaloo ja arheoloogia instituudis Jakobi 2-230 Rahvusarhiivi tudengipreemia parimaid töid ja kuulutatakse välja konkursi võitja.

Alates 1996. aastast toimuva Rahvusarhiivi tudengipreemia konkursi (varem Ajalooarhiivi preemia) eesmärk on välja selgitada aasta parim arhiivinduslik või arhiivimaterjalidele tuginev üliõpilastöö. Kolmandat aastat järjest toimub konkurss kahes voorus. Silmapaistvamate tööde autoritel palutakse pidada oma võistlustööd tutvustav ettekanne ning alles seejärel langetab žürii oma lõpliku otsuse.

Rahvusarhiivi tudengipreemia lõppvooru pääsesid järgmised tööd:

Matis Leima. Maareformi läbiviimine Võrumaa Misso ja Petserimaa Pankjavitsa valdades 1922-1940.

Vadim Svjatkovski. Vene tsaaririigi seadusandlus Narva kaubanduse küsimuses 1704-1766.

Peeter Tammisto. Talupojaühiskonna distsiplineerimine Eestimaal 1710-1832: ideelised, õiguslikud ja kultuurilised aspektid.

Immanuel Volkonski. Tartu antikvariaat bibliofiilsetrükise ringluses.

 

Kõik huvilised on väga oodatud!

 

www.ra.ee <http://www.ra.ee>
www.facebook.com/rahvusarhiiv

<http://www.facebook.com/rahvusarhiiv>
www.twitter.com/rahvusarhiiv
<http://www.twitter.com/rahvusarhiiv>