Rahvusvahelisel konverentsil võetakse luubi alla religioossed kriisid

8.-11. juunini toimub Tartus rahvusvaheline konverents „Crises in Early Religions“, kus räägitakse ühiskondliku arengu seostest religioossete kriisidega.

Üldiselt arvatakse, et ühiskondlik ja ideoloogiline, sh religioosne areng on omavahel tihedalt seotud: religioon on sageli ühiskonna ideoloogiline alus ja selle kultuuri peamisi väljendusi. Samuti on teda, et ühiskondade ja tsivilisatsioonide ajaloos vahelduvad suhteliselt rahuliku arenguga perioodid rohkem või vähem kiirete muutuste aegadega, mil varasemad ühiskondlikud suhted ja uskumused seatakse küsimuse alla ja defineeritakse ümber. „Näib, et puhuti kaotavad kultuurid usu endasse, oma vanadesse väärtustesse, ja hakkavad otsima midagi uut või vähemasti traditsioonilist religiooni kritiseerima. Selliseid aegu võib vaadelda ja ongi vaadeldud kriisiperioodidena,“ rääkis TÜ üldajaloo dotsent Mait Kõiv.

Küsimused, mida Tartu konverentsil käsitletakse, on seotud religioossete kriisidega muistsetes religioonides: vaadeldakse seda, kuidas taolisi religioosseid kriise määratleda, kuidas on traditsiooniliste uskumuste ja väärtuste kritiseerimine seotud ususüsteemide muundumise ja võimaliku intellektualiseerimisega, mis on religioossete kriiside põhjused, kuidas neid nähti muistsetel aegadel ja nähakse nüüd, kuivõrd on religioossed kriisid seotud sotsiaalsete ja poliitiliste muutustega või nendest tingitud, kuidas kriisid lahendatakse, milline roll on üksikisikutel religioossete kriiside tekkimisel ja lahenemisel jne.

Konverentsi temaatilised sektsioonid hõlmavad Lõuna- ja Ida-Aasiat, muistset Lähis-Ida, Vana-Kreekat, Roomat, Vana Testamenti ja judaismi ning hilisantiiki. Plenaarettekannetega esinevad professor Allan Janik (Innsbruck) ja professor Tim Whitmarsh (Cambridge), lisaks nendele saab kuulata 26 ettekannet kokku 11 riigi teadlastelt.

Konverents on korraldatud Eesti ja Saksamaa ajaloolaste, orientalistide, teoloogide ja klassikaliste filoloogide koostöös ning on avatud kõigile.

Ürituse korraldamist on toetanud Eesti teadusagentuur, Tartu ülikool ja kirjastus Ugarit Verlag (Münster, Saksamaa).

Vaata programmi konverentsi kodulehelt.

Lisainfo: Mait Kõiv, TÜ üldajaloo dotsent, mait.koiv@ut.ee

Viivika Eljand-Kärp
Tartu ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5354 0689