Tartu Ülikooli humanitaartudengid võidutsesid riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil

Täna avalikustati üliõpilaste teadustööde riikliku konkurssi tulemused. Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilased pälvisid 1. preemiad kõigis õppeastmetes, lisaks mitmeid teisi preemiaid ja eripreemiaid.

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Loe lähemalt ETAGi kodulehelt.

Preemiad pälvisid järgmised humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilased:

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • 1. preemia (960 eurot) Saara Lotta Linno’le (Tartu Ülikool) konkursitöö „Tegelased lüürikas: Eda Ahi luule interfiguraalne analüüs” eest;
 • 2. preemia (650 eurot) Daniel Tamm’ele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Antiteetiline identiteediloome kui strateegiline narratiiv” eest;
 • Ära märkida Hilda-Maria Klettenberg’i (Tartu Ülikool) konkursitöö „Portreekunsti areng Tartu Ülikooli skulptuurivalandite kogu ajalooliste portreede näitel”;

M agistriõppe üliõpilaste astmes:

 • 1. preemia (1600 eurot) Liis Luhamaa’le (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) konkursitöö „Lõuna-Läänemaa lapilised rahvarõivaseelikud ja nende valmistamise tehnoloogia” eest;
 • 2. preemia (1300 eurot) Piret Kuusk’ele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Vastustest tekkivad suhtlusprobleemid Eesti hädaabikõnedes” eest;
 • Ära märkida Larissa Marie Brigitte Leiminger’i (Tartu Ülikool) konkursitöö „Arhiveeritud folkloorimaterjali ligipääsu ja konteksti küsimused: Õpetatud Eesti Seltsi käsikirjakogude esitlemine uurimusliku andmebaasi vahendusel”;
 • Ära märkida Linda Palts’i ja Monika Urb’i (Tartu Ülikool) konkursitöö „Eestikeelne A2-tasemel lugemistekstide kogumik "Meie elu" täiskasvanud õppijale”;

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • 1. preemia (1600 eurot) Terje Toomistu’le (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kehastatud elud, kujuteldavad ulatused: Indoneesia waria’de sooline subjektsus ja kuuluvuspüüdlused” eest;

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad:
rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemia „Lootustandvate sähvatuste eest“ (πx250=785,40 eurot) Rahel Toomik’ule (Tartu Ülikool) konkursitöö „Pico della Mirandola elegantseim kõne: üheksa võtmesõna analüüs” eest;

Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemiad:

 • rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (200 eurot) Sandra Sammler’ile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Iru linnamäe kaun- ja teraviljade isotoopanalüüsid” eest;

Tänukirjad 2020. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajatele:
Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • Mart Velsker’ile (Tartu Ülikool) Saara Lotta Linno konkursitöö „Tegelased lüürikas: Eda Ahi luule interfiguraalne analüüs” juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas;

Magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • Astri Kaljus’ele (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) Liis Luhamaa konkursitöö „Lõuna-Läänemaa lapilised rahvarõivaseelikud ja nende valmistamise tehnoloogia” juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas;

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • Art Leete’le (Tartu Ülikool) Terje Toomistu konkursitöö „Kehastatud elud, kujuteldavad ulatused: Indoneesia waria’de sooline subjektsus ja kuuluvuspüüdlused” juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstidevaldkonnas;

 

Lisainfo:

Anneli Saro, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaan (anneli.saro@ut.ee)