Triin Targa doktoritöö kaitsmine

31. augustil kell 16.15 kaitseb Triin Tark ajaloo erialal doktoritööd „Rahvuskuuluvuse tähendus riigi ja üksikisiku perspektiivist Eestist Saksamaale 1941. aastal ümberasunute elulooliste andmete põhjal“ („The meaning of ethnicity from the perspective of individual and the state: according to biographical data of people resettled from Estonia to Germany in 1941“).

Kaitsmine toimub videosilla vahendusel, link koosolekule siin.

Juhendajad:
professor Tõnu-Andrus Tannberg, Tartu Ülikool
Olev Liivik, SA Eesti Mälu Instituut

Oponent:Mart Kuldkepp, University College London (Suurbritannia)