Autor:
Stanislav Stepashko

Uueks kunstiajaloo professoriks valiti Anu Mänd

27. jaanuari senati istungil valiti kunstiajaloo professori ametikohale Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi kaasprofessor Anu Mänd, kes keskendub teadustöös kesk- ja varauusaja kunstile ning sotsiaal- ja kultuuriajaloole. Uus kunstiajaloo professor valiti seoses professor Juhan Maiste emeriteerumisega.

Anu Mänd kaitses oma doktoritöö 2000. aastal Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis. Ta on avaldanud mitu raamatut eesti ja inglise keeles, viimati ilmus talt koos kaasautoritega "Loomad keskaegse Liivimaa ühiskonnas ja kunstis". Ta on andnud välja hulgaliselt publikatsioone juhtivates rahvusvahelistes väljaannetes. 2006. aastal pälvis ta Eesti Vabariigi teaduspreemia humanitaarteaduste valdkonnas. Männil on rikkalik ja edukas kogemus teadusgrantide taotlemisel ja ta on täiendanud end Uppsala Ülikoolis, Göttingeni Ülikooli digihumanitaaria keskuses ja Hollandi humanitaar- ja sotsiaalteaduste kõrgharidusinstituudis (NIAS). Professorina on tal kavas muuta kunstiajaloo õpetamine ja uurimine interdistsiplinaarsemaks, lõimides seda ajaloo, arheoloogia ja religiooni uuringute ning teiste lähedaste teadusharudega.

Anu Mänd pidas venia legendi 1. novembril teemal „Keskaegne kunstiteos kui kirjalik allikas“.

 

Arvutused

Rahvusvaheline teadlaste rühm arvutas Balti riikide ajaloolist sisemajanduse koguprodukti

Lilled

Hendrik Sepa artiklipreemia pälvis professor Tõnu Tannberg