Autor:
Tartu Linnaajaloo Muuseumid

Värske uurimus toob päevavalgele 19. sajandi vaimuhaigete lood

Anu Rae uurimusest selgub, et Tartu Ülikooli psühhiaatriakliinik meenutas 19. sajandi lõpul hotelli, kus palati suurus ja ravikuuri pikkus sõltus patsiendi rahakotist. Samuti selgus uurimusest, et vaimuhaiglas oli enam mehi kui naisi.

Rae uurimus lükkab ümber müüdi, et vaimuhaiglastesse suleti erakordselt palju just naispatsiente, kelle peamiseks diagnoosiks märgiti hüsteeria. Tegelikult sai selle diagnoosi ainult umbes viis protsenti tema poolt uuritud ligi 2200 juhtumist, seal hulgas mõnedki mehed. Meespatsientide ülekaalu võib Rae sõnul osaliselt seletada toonaste soorollide varal: üldiselt sõltus perekonna sissetulek mehe tööst ning järelikult oli oluline meeste töövõime kindlustamine, seal hulgas vaimse tervise murede korral nende ravikulude tasumine. 

Loe uurimusest lähemalt teadusportaalist Novaator.

Raamatu kaanepilt

Peagi ilmub kogumik varauusaja arengujoontest Eesti- ja Liivimaal 1520–1800

Raamatu kaanepilt

Uues raamatus tutvustatakse aega, mil Eesti oli jagatud väikerajoonideks

Luurealane konverents

Vikerraadio saated spioonist ja keeleteadlasest Juhan Tuldavast