Autor:
Tartu Linnaajaloo Muuseumid

Värske uurimus toob päevavalgele 19. sajandi vaimuhaigete lood

Anu Rae uurimusest selgub, et Tartu Ülikooli psühhiaatriakliinik meenutas 19. sajandi lõpul hotelli, kus palati suurus ja ravikuuri pikkus sõltus patsiendi rahakotist. Samuti selgus uurimusest, et vaimuhaiglas oli enam mehi kui naisi.

Rae uurimus lükkab ümber müüdi, et vaimuhaiglastesse suleti erakordselt palju just naispatsiente, kelle peamiseks diagnoosiks märgiti hüsteeria. Tegelikult sai selle diagnoosi ainult umbes viis protsenti tema poolt uuritud ligi 2200 juhtumist, seal hulgas mõnedki mehed. Meespatsientide ülekaalu võib Rae sõnul osaliselt seletada toonaste soorollide varal: üldiselt sõltus perekonna sissetulek mehe tööst ning järelikult oli oluline meeste töövõime kindlustamine, seal hulgas vaimse tervise murede korral nende ravikulude tasumine. 

Loe uurimusest lähemalt teadusportaalist Novaator.

Raamatu kaanepilt

Ilmus Enn Tarveli "Valge kotka tiiva all"

Raamatu kaanepilt

Ilmus kogumik Baltimaade loomaajaloost

Ajaloolise Ajakirja kaanefoto

2023. aasta Ajaloolise Ajakirja teine number on ilmunud