Autor:
Tartu Ülikool

Ilmus sarja "Muinasaja teadus" uus number

Ilmus uus raamat "Ilusad asjad, põnevad lood", mis on sarja "Muinasaja teadus" 29. number.

Raamatust „Ilusad asjad, põnevad lood“ leiab lugeja kolmteist artiklit, mis käsitlevad Eesti ülikoolide ja muuseumide kogudes leiduvaid arheoloogilisi esemeid ning inim- ja loomaluid. Nii asjade „ilu“ kui ka lugude „põnevus“ on muidugi subjektiivsed – ehk siis „ilu on vaataja silmades“ ja lugu muutub uurija jaoks põnevaks uuritavate leidudega aja jooksul toimunud sündmustesse ja protsessidesse süvenedes. Seda ilu ja põnevust püüavad autorid edasi anda ka lugejale.

Raamatusse kogutud artiklid on jagatud mitme teema vahel. Siin käsitletakse maapõues leiduvaid peitvarasid, erinevatest materjalidest tarbeesemeid ning inimeste rõivastust kaunistanud ehteid ja aksessuaare. Arheoloogilistel väljakaevamistel leitud muistsete inim- ja loomaluude põhjal uuritakse ka toitumust, haigusi ja vigastusi ning lõpuks peatutakse leidude konserveerimisel lahendamist vajavatel probleemidel.

Loodetavasti leiab arheoloogia- ja ajaloohuviline lugeja sellest raamatust ka enda jaoks ilusaid või seni tundmatuid asju ning põnevaid teemasid, mis mõnda väiksemat või suuremat killukest minevikust paremini mõistetavaks teevad või hoopis uusi küsimusi tekitavad.

Artiklite autorid on Tartu ja Tallinna ülikooli töötajad, doktorandid ja magistrandid ning muuseumide ja arheoloogilisi välitöid tegevate firmade arheoloogid.

Raamatu väljaandja on Tartu Ülikooli kirjastus ja selle leiab hästi varustatud raamatupoodidest.

Muinasaja teadus / Research into Ancient Times (ISSN 1406-3867) on Tallinna Ülikooli Ajaloo instituudi ja Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia õppetooli ühisväljaanne, mida antakse välja alatest 1991. aastast. Sarja peatoimetaja on Valter Lang ja toimetuskolleegium hõlmab Eesti arheolooge. Igal numbril on kindel teema ning seega ka oma koostaja(d)-toimetaja(d). Sarjas on ilmunud nii monograafiaid kui artiklite kogumikke. Artiklid on peamiselt eesti- või ingliskeelsed, harvem vene-, soome- või saksakeelsed, ent alati varustatud sisuka kokkuvõttega. Loe instituudi väljaannete kohta lähemalt siit.

Image
Muinasaja teadus 29

 

Paris

Paris Pin-Yu Chen räägib globaalsest lähenemisest rassile ja eugeenikale sõdadevahelises Eestis

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale